ReadyPlanet.com
dot
บุคลากร

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ได้นำคณะครูไปทัศนศึกษาประเทศเมียนม่าร์ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2559ครูทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน

 วันที่ 15-16 กันยายน 2560 คณะครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริอ่างคุ้งกระเบน และหมู่บ้านไร้แผ่นดิน จังหวัดจันทบุรี

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.