ReadyPlanet.com
dot dot
ประชาสัมพันธ์

 

โรงเรียนรับซื้อขวดน้ำพลาสติกจากนักเรียนทุกวันศุกร์กิโลกรัมละ 10 บาท ในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

 

 

ประกาศเจตจำนงสุจริต.pdf

 

 

 ฝึกหัดทำข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1-6

 คลังข้อสอบทรูปลูกปัญญา

แผนการสอนหน้าที่พลเมือง

นำเสนอโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ปีการศึกษา 2560

 

ประวัติตำบลวังขนาย1.pdf

การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มลูกเสือโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 2560 

27 มิถุนายน 2561 รับโล่รางวัลโรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศในกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ไปทำกิจกรรมจิตอาสา

โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต (นวดฝ่าเท้า) ผู้ป่วยวัดวังขนายทายิการาม

 รายการบันทึกไทยเบฟ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม โรงเรียนวังขนายทายิการาม วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

 www.youtube.com/watch

ชุมชนดีมีรอยยิ้ม" บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด ร่วมกับ ไทยเบฟ

จัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม เช่น การขับร้อง ศิลปะ ดนตรี  เป็นต้น

วันศุกร์ที่  24  มิถุนายน  2559

 

โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.ให้เป็นโรงเรียนประชารัฐ ต้นแบบ

1 ใน 15 โรงเรียน จากโรงเรียน 143 แห่ง ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียนเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559

สมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

จัดงานสมทบทุนก่อสร้าง "อาคารศิษย์เก่า 80 ปี"

 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 มีผู้บริจาคเงิน ประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาท

ได้เริ่มลงเสาเอกก่อสร้างเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559

 

เหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 1 ปี 2554-2555   (ราชกิจจานุเบกษา)

นายกันตพิชญ์  มีเครือ และ นายเสรี  จันทร์เจือจุน เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่  1

ณ  พระราชวังสวนดุสิต  10  พฤษภาคม  2558

     

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ขอขอบคุณ คุณประพฤติ มะลิผล

มอบภาพโรงเรียนแห่งแรกตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำแม่กลอง

ป้ายเขียนว่า  "โรงเรียนท่าม่วงประจำอำเภอวังขนาย"

 

ผู้อำนวยการรับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2555

จาก ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

ประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมทาสีสนามเด็กเล่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

โรงเรียนขอขอบคุณนิสิตและจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ โอกาสนี้


   

วันที่ 22 กันยายน 2556 สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ วัดวังขนายทายิการาม

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน

จำนวนเงิน 215,180 บาท

  

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 22.40 น.

 บริษัท workpoint tv เชิญนักตะกร้อ "น้องไฮต์"ร่วมรายการ "ใครคือใคร" ช่อง 9

(ชมภาพวิดีโอ...คลิ๊กที่นี่) 

  

รายการ "นักประดิษฐ์พันล้าน" workpoint tv  "ซื้อ"

 เครื่องยิงลูกตะกร้อ  นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนตะกร้อ

 (ชมภาพวีดิโอ....คลิ๊กที่นี่)

ปีการศึกษา 2556 ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

 ปีการศึกษา 2555 ผลการสอบ O-net  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพป.กจ.1 และระดับประเทศทุกวิชา

 

ชนะเลิศเหรียญทอง  รางวัลทรงคุณค่า  OBEC  AWARDS ระดับประเทศ 

 ด้านนวัตกรรม โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่

    

 ชนะเลิศ ลำดับที่ 3 ตะกร้อลอดห่วงสากล สพฐ.เกมส์ 2555 ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ

 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา

   รุ่น 12 ปี หญิง  เมื่อวันที่ 26  มกราคม  2556

(ชมภาพวีดิโอ...คลิก)

    

 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน  :

                                1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย       จำนวนเงิน  20,000 บาท

                                2.คุณกฤษณะ  อิสราศิวะกุล และครอบครัว จำนวนเงิน  15,000 บาท

                                3.บริษัท มาราธอน จำกัด (รางวัล)             จำนวนเงิน    3,000 บาท

                                4.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด    จำนวนเงิน   3,000 บาท

 ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากล สพฐ.เกมส์ 2555 ครั้งที่ 2 

ระดับภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

 รุ่น  12  ปี หญิง เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2555  (ชมภาพวีดิโอ...คลิก)

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ประดิษฐ์เครื่องยิงตะกร้อสำหรับฝึกซ้อมการรับลูกตะกร้อ

 การเสริฟลูกตะกร้อและการหยุดลูกตะกร้อ  สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 (ชมภาพวีดิโอ.....คลิก)

 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2555 ครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด

วันที่ 12-14  กันยายน  2555  ชนะเลิศตะกร้อลอดห่วงและเซปักตะกร้อ  หญิง รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี

ชนะเลิศตะกร้อลอดห่วง ระดับจังหวัดกาญจนบุรี

 ชนะเลิศเซปักตะกร้อ  ระดับจังหวัดกาญจนบุรี

 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 

 ผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย ผ่านการประเมิน ระดับดีมาก

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผ่านการประเมินระดับดี

 

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

ได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร 

 และเงินพัฒนากิจกรรมลูกเสือ 15,000 บาท และครั้งที่ 2  จำนวนเงิน  10,000  บาท

 

 

  นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานในพิธีงานวันครูแห่งชาติ 

 มอบโล่เกียรติบัตรเหรียญทอง  ผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  รางวัลทรงคุณค่า  

สพฐ.(OBEC  AWARDS)  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ประจำปี 2555  

ประเภทสถานศึกษาประถมยอดเยี่ยมขนาดใหญ่ 

 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯยอดเยี่ยม ให้แก่ นายเสรี  จันทร์เจือจุน 

 ผู้บริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 

   

  นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  

ประธานในพิธีงานวันครูแห่งชาติ 

 มอบโล่เกียรติบัตรเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC  AWARDS) ปี 2555 

 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน)

ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ให้แก่ นายกันตพิชญ์  มีเครือ

   

 นายกันตพิชญ์  มีเครือ  ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

เป็นรองผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558

 นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

เป็นประธานมอบโล่รางวัลชนะเลิศ  การประกวดครูต้นแบบ 

 ผู้มีผลงาน/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  Practices) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประเภทลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี  2555

ให้กับ นายกันตพิชญ์  มีเครือ (20  กันยายน  2555 )

นายกันตพิชญ์  มีเครือ  และกองลูกเสือโรงเรียน 1 หมู่ 

ได้รับคัดเลือกจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 1

เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ 4 ภาค (ภาคกลาง)

ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

( 11-15  สิงหาคม  2555 )

 นายกันตพิชญ์  มีเครือ  ได้รับคัดเลือกจาก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม

งานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ครั้งที่ 4  ( 4 th  INDABA,THAILAND'2012 )

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ( 26-29  กรกฎาคม  2555 )

    

 นายกันตพิชญ์  มีเครือ  ครูชำนาญการพิเศษ(ลูกเสือ) ได้นำผลงานทางวิชาการ

นำเสนอแสดงนิทรรศการ  ต้อนรับ ฯพณฯ ศ.ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมคณะ

เยี่ยมชม ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี ( 19  พฤษภาคม  2555 )

ผลการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ชนะเหรียญทอง  อาหารคาวหวาน (ประเภทเส้น) ผู้สอน นางอรพรรณ  ชัยเกษม

และ นางสุรัตน์  ชูตระกูลธรรม


โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ชนะเลิศได้รับรางวัลถ้วยทอง การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "สพฐ.เกมส์"

ระดับภาคกลาง 2  ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง

ปีการศึกษา 2554  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2554  นักกีฬาตะกร้อ คือ  เด็กหญิงนิศากร  ขวัญเมือง  ,  

เด็กหญิงศิริวิภาวรรณ  เครือแก้ว  ,  เด็กหญิงสุตาภัทร  จันทะแจ่ม  ผู้สอน  นายสมศักดิ์   ชูตระกูลธรรม 

ผู้จัดการทีม นายเสรี  จันทร์เจือจุน

   

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แจ้งว่า ในวันที่ 11  มีนาคม  2554  นายชิณวรณ์  บุญยเกียรติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เดินทางมามอบเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน

ชั้นที่ 2  แทน นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ประธานสภาลูกเสือแห่งชาติ  สำหรับ   

1.นายเสรี จันทร์เจือจุน  ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เล่ม 128 ตอน 1 ข  12 มกราคม 2554 

 2.นายกันตพิชญ์  มีเครือ  ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

 ราชกิจจานุเบกษา หน้า 21 เล่ม 128 ตอนที่ 1 ข 12 มกราคม 2554

 ณ เวทีใหญ่สวนอัมพร  พระราชวังดุสิต

      

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  แจ้งว่า ในวันที่  10 มกราคม 2556 

 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 เดินทางมามอบเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน ชั้นที่ 3  แทนนายกรัฐมนตรี

ประธานสภาลูกเสือแห่งชาติ สำหรับ

1.นางพรพิมล บุญรอต (บุญรอดรักษา) ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา   หน้า 68 เล่ม 129 ตอน 20 ข ลำดับที่ 538  5 มิถุนายน 2555   

 2.นางวันเพ็ญ  ศรีเหรา  ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา หน้า 71 เล่ม 129 ตอน 20 ข ลำดับที่ 606  5 มิถุนายน 2555

ประกาศผลการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประกาศผลให้โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง 

ประกาศผลการแข่งขันกีฬานักเรียน sp2 (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ชนะเลิศ  เซปักตะกร้อหญิง  รุ่นอายุ 12 ปี

ชนะเลิศ  ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง  รุ่นอายุ 12 ปี

ระดับจังหวัดกาญจนบุรี

ชนะเลิศ  ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง  รุ่นอายุ  12 ปี

ระดับภาคกลาง  สนามแข่งขัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ชนะเลิศ  ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง  รุ่นอายุ  12 ปี (20 สิงหาคม 2553) 

รายชื่อนักกีฬา 1.เด็กหญิงหทัยชนก  ซื้อชูทอง  2.เด็กหญิงเมธินี  รักไทย  3. เด็กหญิงนิศากร  ขวัญเมือง 

 4.เด็กหญิงศิริวิภาวรรณ  เครือแก้ว  5.เด็กหญิงสุตาภัทร  จันทะแจ่ม 6.เด็กหญิงสุพัตรา  ผลรัตน์

  7.เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญภักดี

ชนะเลิศระดับประเทศ  สนามแข่งขัน  สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น

   

ชนะเลิศ  ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง  รุ่นอายุ  12 ปี  (3 กันยายน 2553)  ได้รับรางวัล  10,000 บาท จากบริษัท มาราธอน จำกัด

ผู้สอน  นายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม  ( ช่างไม้ 4 )

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 60 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ  ผู้สอน นางอรพรรณ  ชัยเกษม , นางสุรัตน์  ชูตระกูลธรรม

ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น  ผู้สอน  นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข

ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน  การปั้นดินน้ำมัน  ระดับปฐมวัย  ผู้สอน  นางวันเพ็ญ  ศรีเหรา

5  ธันวาคม  2553  ได้รับการตรวจเยี่ยม การประเมิน เสนอแนะ ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ระดับดีมาก

จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 งานเกษียณอายุราชการ
วันที่ 28/09/2018  14:00:52

 วันที่ 28 กันยายน 2561 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่า โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม และคณะครู จัดงานเกษียณอายุราชการข้าราชการครู จำนวน 2 ราย คือ ผอ.เสรี จันทร์เจือจุน และ ครูเพ็ญศรี ปานผาสุข


More...
dot

นักเรียนไปทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานคร
วันที่ 02/10/2018  13:28:06

 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนไปทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานคร ได้รับความรู้มากมายด้วยงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


More...
dot


วันที่ //  

More...
dot

ครูทัศนศึกษาโครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบน

 วันที่ 15-16 กันยายน 2560 คณะครูโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ไปศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริอ่างคุ้งกระเบน และหมู่บ้านไร้แผ่นดิน จังหวัดจันทบุรี


More...
dot

สมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่า

 สมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่า ลงเสาเอกก่อสร้างอาคารศิษย์เก่า80ปี ใช้เงินบริจาค 1,240,000 บาท


More...

ไหว้ครูประเพณีไหว้ครูประจำปี 2561icon
วันที่ 09/06/2018  06:45:35

 วันที่ 7 มิถุนายน 2561  นักเรียนโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  จัดเตรียมพาน ธูป เทียน ดอกไม้ ไหว้ครูและรับทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการะคุณ

dot
แห่เทียนเข้าพรรษาicon
วันที่ 11/07/2018  07:37:31

 โรงเรียนจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดวังขนาทายิการามทุกปี

dot
กีฬาภายในโรงเรียน
วันที่ 14/08/2016  15:22:25

 การแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และความสนุกสนาน 

dot
วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12/08/2018  17:24:01

 วันที่  12  สิงหาคม ของทุกปี โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงผู้มีพระคุณสูงสุดของนักเรียนได้กราบแม่ได้กอดแม่ นักเรียนที่ไม่มีแม่มาร่วมงานได้จัดครูซึ่งถือว่าเป็นแม่คนที่สองแทน

dot
การเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน
วันที่ 02/10/2018  13:49:51

 การเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดวังขนายทายิการาม เป็นประจำทุกปี

dot
วันเด็กแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12/01/2019  19:13:16

 วันเด็กแห่งชาติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ เทศบาล หน่วยงาน ภาคเอกชน ศิษย์เก่า จัดงานให้นักเรียนมีของขวัญของรางวัลมากมาย

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เว็บไซต์ wkn.ac.th เหมาะสมกับขนาด 1366x768 pixcel