ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรม

 

 ไหว้ครูประเพณีไหว้ครูประจำปี 2561article
วันที่ 09/06/2018   06:45:35

 วันที่ 7 มิถุนายน 2561  นักเรียนโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  จัดเตรียมพาน ธูป เทียน ดอกไม้ ไหว้ครูและรับทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการะคุณ

แห่เทียนเข้าพรรษาarticle
วันที่ 11/07/2018   07:37:31

 โรงเรียนจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดวังขนาทายิการามทุกปี

กีฬาภายในโรงเรียน
วันที่ 14/08/2016   15:22:25

 การแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และความสนุกสนาน 

วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12/08/2018   17:24:01

 วันที่  12  สิงหาคม ของทุกปี โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงผู้มีพระคุณสูงสุดของนักเรียนได้กราบแม่ได้กอดแม่ นักเรียนที่ไม่มีแม่มาร่วมงานได้จัดครูซึ่งถือว่าเป็นแม่คนที่สองแทน

การเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน
วันที่ 02/10/2018   13:49:51

 การเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดวังขนายทายิการาม เป็นประจำทุกปี

วันเด็กแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12/01/2019   19:13:16

 วันเด็กแห่งชาติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ เทศบาล หน่วยงาน ภาคเอกชน ศิษย์เก่า จัดงานให้นักเรียนมีของขวัญของรางวัลมากมาย

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.