ReadyPlanet.com
dot
กิจกรรมวันสำคัญ

 

 ไหว้ครูประเพณีไหว้ครูประจำปี 2560article
วันที่ 05/07/2017   15:06:31

 วันที่ 8 มิถุนายน 2560  นักเรียนโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  จัดเตรียมพาน ธูป เทียน ดอกไม้ ไหว้ครูและรับทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการะคุณ

วันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติarticle
วันที่ 14/08/2016   15:14:56

 วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี  โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงความรัก ความเคารพต่อแม่ผู้มีพระคุณ

แห่เทียนเข้าพรรษาarticle
วันที่ 14/08/2016   15:21:18

 โรงเรียนจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดวังขนาทายิการามทุกปี

กีฬาภายในโรงเรียน
วันที่ 14/08/2016   15:22:25

 การแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และความสนุกสนาน 

วันเด็กแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 14/01/2018   06:38:39

 วันเด็กแห่งชาติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ เทศบาล หน่วยงาน ภาคเอกชน ศิษย์เก่า จัดงานให้นักเรียนมีของขวัญของรางวัลมากมาย

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.