ReadyPlanet.com
dot
ความรู้วิชาลูกเสือ

 

ความรู้วิชาลูกเสือ

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  สพป.กาญจนบุรี เขต 1

1.คู่มือประกอบการจัดกิจกรรมลูกเสือ
2.เครื่องแบบลูกเสือ 1
3.เครื่องแบบลูกเสือ 2
4.หลักฐาน 1     หลักฐาน 2    หลักฐาน 3     หลักฐาน 4
5.พิธีเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือ
6.การใช้คำบอก คำสั่ง ในพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
7.การใช้ไม้ถือผู้กำกับ
8.เครื่องแบบลูกเสือ (Power point)
9.เครื่องแบบ เครื่องหมายลูกเสือ
10.งานธุรการลูกเสือในสถานศึกษา
11.แบบพิมพ์ลูกเสือ (Power point)
12.การสวนสนาม (Power point)
13.วิธีการสั่งการ (Power point)
14.วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (Power point)
15.วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (Power point)
16.ระบบหมู่และการฝึกอบรมนายหมู่ (Power point)
 17.ลูกเสือสำรอง.pdf
 18.ความรู้วิชาลูกเสือ
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
 
1_ลูกเสือสำรอง ป_1.pdf
2_ลูกเสือสำรอง ป_2.pdf
3_ลูกเสือสำรอง ป_3.pdf
4_ลูกเสือสามัญ ป_4.pdf
 
 Best  Pracetices_ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต.pdf
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.