ReadyPlanet.com
dot
ความรู้วิชาลูกเสือ

 

ความรู้วิชาลูกเสือ

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  สพป.กาญจนบุรี เขต 1

1.คู่มือประกอบการจัดกิจกรรมลูกเสือ
2.เครื่องแบบลูกเสือ 1
3.เครื่องแบบลูกเสือ 2
4.หลักฐาน 1     หลักฐาน 2    หลักฐาน 3     หลักฐาน 4
5.พิธีเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือ
6.การใช้คำบอก คำสั่ง ในพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม
7.การใช้ไม้ถือผู้กำกับ
8.เครื่องแบบลูกเสือ (Power point)
9.เครื่องแบบ เครื่องหมายลูกเสือ
10.งานธุรการลูกเสือในสถานศึกษา
11.แบบพิมพ์ลูกเสือ (Power point)
12.การสวนสนาม (Power point)
13.วิธีการสั่งการ (Power point)
14.วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (Power point)
15.วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (Power point)
16.ระบบหมู่และการฝึกอบรมนายหมู่ (Power point)
17.ลูกเสือสำรอง.pdf
18.ความรู้วิชาลูกเสือ
19.การพัฒนาทักษะชีวิต
 คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต
ลูกเสือสำรอง ป_1-เล่ม PDF.pdf
ลูกเสือสำรอง ป_2-เล่ม PDF.pdf
ลูกเสือสำรอง ป_3-เล่ม PDF.pdf
ลูกเสือสามัญ ป_4-เล่ม PDF.pdf
แผนการจัดกิจกรรม ป_5เล่ม1.pdf      แผนการจัดกิจกรรม ป_5เล่ม2.pdf
แผนการจัดกิจกรรม ป_6 เล่ม1.pdf     แผนการจัดกิจกรรม ป_6 เล่ม 2.pdf
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.