ReadyPlanet.com
dot
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โครงการ หัวหน้าโครงการ
1.โครงการการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา รอบแรก ระดับดี รอบที่สอง  ระดับดีมากและรอบสามระดับดี นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข
2.โครงการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นางสาววรรณา หลวงเทพ
3.โครงการอาหารกลางวัน นางสาวจันทิมา  รักดี
4.โครงการทุนการศึกษา นางญาริดา  สิทธิโชค
5.โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา นายเสรี  จันทร์เจือจุน
 6.โครงการการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์(ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี) ชนะเลิศระดับประเทศ  ปีการศึกษา 2553 นายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม
 7.โครงการลูกเสือ-เนตรนารี  นายกันตพิชญ์  มีเครือ
8.โครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ นางสาววรรณา หลวงเทพ
9.โครงการโรงเรียนประชารัฐ  กิจกรรมนวดฝ่าเท้า นางวรรณารัตน์  พันธุ์ภักดี

 ขอแสดงความยินดี

ปีการศึกษา 2556 ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

ชนะเลิศ ลำดับที่ 3 ตะกร้อลอดห่วงสากล สพฐ.เกมส์ 2555 ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

จังหวัดนครราชสีมา รุ่น 12 ปี หญิง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 (ชมภาพวีดิโอ...คลิก)

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน :        1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน 20,000 บาท

 

 

 

 

                                                             2.คุณกฤษณะ อิสราศิวะกุล และครอบครัว จำนวนเงิน 15,000 บาท

                                                            3.บริษัท มาราธอน จำกัด จำนวนเงิน 3,000 บาท

 

ชนะเลิศการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากล สพฐ.เกมส์ 2555 ครั้งที่ 2 ระดับภาคกลาง จังหวัดชลบุรี

รุ่น 12 ปี หญิง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 (ชมภาพวีดิโอ...คลิก)

 

ชนะเลิศ ตะกร้อลอดห่วงสากลและเซปักตะกร้อ  หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  สพฐ.เกมส์ 2555  ครั้งที่ 2  วันที่  12-14  กันยายน  2555  ระดับจังหวัดกาญจนบุรี  ผู้สอนนายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม  ตำแหน่งช่างไม้ 4  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

ชนะเลิศตะกร้อลอดห่วงสากล ปีการศึกษา 2555

ชนะเลิศเซปักตะกร้อ  ปีการศึกษา  2555

 

ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนลูกเสือต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบโล่เกียรติยศเมื่อวันที่  19-21 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร


โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ชนะเลิศได้รับรางวัลถ้วยทอง การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "สพฐ.เกมส์"ระดับภาคกลาง 2 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง ปีการศึกษา 2554  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2554  นักกีฬาตะกร้อ คือ  เด็กหญิงนิศากร  ขวัญเมือง  ,  เด็กหญิงศิริวิภาวรรณ  เครือแก้ว  ,  เด็กหญิงสุตาภัทร  จันทะแจ่ม  ผู้สอน  นายสมศักดิ์   ชูตระกูลธรรม  ผู้จัดการทีม นายเสรี  จันทร์เจือจุน

 

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อ หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  "สพฐ.เกม"  ระดับจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2554  ณ  โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2554

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แจ้งว่า ในวันที่ 11  มีนาคม  2554  นายชิณวรณ์  บุญยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมามอบเหรียญลูกเสือสดุดี พระราชทาน ชั้นที่ 2  แทน นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ประธานสภาลูกเสือแห่งชาติ  สำหรับ    1.นายเสรี จันทร์เจือจุน  ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   ราชกิจจานุเบกษา หน้า 36 เล่ม 128 ตอน 1 ข  12 มกราคม 2554    2.นายกันตพิชญ์  มีเครือ  ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ราชกิจจานุเบกษา หน้า 21 เล่ม 128 ตอนที่ 1 ข 12 มกราคม 2554 ณ เวทีใหญ่สวนอัมพร  พระราชวังดุสิต

ประกาศผลการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประกาศผลให้โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

ประกาศผลการแข่งขันกีฬานักเรียน sp2 (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ชนะเลิศ  เซปักตะกร้อหญิง  รุ่นอายุ 12 ปี

ชนะเลิศ  ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง  รุ่นอายุ 12 ปี

ระดับจังหวัดกาญจนบุรี

ชนะเลิศ  ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง  รุ่นอายุ  12 ปี

ระดับภาคกลาง  สนามแข่งขัน  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ชนะเลิศ  ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง  รุ่นอายุ  12 ปี (20 สิงหาคม 2553) 

รายชื่อนักกีฬา  1.เด็กหญิงหทัยชนก  ซื้อชูทอง  2.เด็กหญิงเมธินี  รักไทย  3. เด็กหญิงนิศากร  ขวัญเมือง  4.เด็กหญิงศิริวิภาวรรณ  เครือแก้ว  5.เด็กหญิงสุตาภัทร  จันทะแจ่ม  6.เด็กหญิงสุพัตรา  ผลรัตน์  7.เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญภักดี

ระดับประเทศ  สนามแข่งขัน  สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น

ชนะเลิศ  ตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง  รุ่นอายุ  12 ปี  (3 กันยายน 2553)  ได้รับรางวัล  10,000 บาท จากบริษัท มาราธอน จำกัด

ผู้สอน  นายสมศักดิ์  ชูตระกูลธรรม  (ช่างครุภัณฑ์ 3)

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 60 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง  การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ  ผู้สอน นางอรพรรณ  ชัยเกษม , นางสุรัตน์  ชูตระกูลธรรม

ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิ่น  ผู้สอน  นางเพ็ญศรี  ปานผาสุข

ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน  การปั้นดินน้ำมัน  ระดับปฐมวัย  ผู้สอน  นางวันเพ็ญ  ศรีเหรา

5  ธันวาคม  2553  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ได้รับการตรวจเยี่ยม ประเมิน เสนอแนะให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ ระดับดีมาก  จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2554

1.นายเสรี จันทร์เจือจุน รางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหาร ประจำปี 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

2.นายกันตพิชญ์ มีเครือ รางวัลคุรุสภา ประเภทครูผู้สอน ประจำปี 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

3.นายกันตพิชญ์ มีเครือ รางวัลคุรุสภา ประเภท "หนึ่งแสนครูดี" พร้อมเข็มเกียรติคุณสดุดี ประจำปี 2554 ของสำนักงานคุรุสภา

4.นางเพ็ญศรี ปานผาสุข รางวัลคุรุสภา ประเภท "หนึ่งแสนครูดี" พร้อมเข็มเกียรติคุณสดุดี ประจำปี 2554 ของสำนักงานคุรุสภา

5.นายกันตพิชญ์ มีเครือ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ประเภทบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ รางวัลครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

6.นายกันตพิชญ์ มีเครือ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี (การสวนสนามลูกเสือ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

7.รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ประจำปี 2554 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี) ช่วงชั้นที่ 1 การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนลูกบอล ช่วงชั้นที่ 2 การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน

8.นางพรพิมล บุญรอดรักษา ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

9.นางวันเพ็ญ ศรีเหรา ได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้สอน จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

10.โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม ชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันอาหารคาวหวาน (ประเภทเส้น) ระดับภาค งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.