ReadyPlanet.com
dot
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม  ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2477  บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง ชื่อ "โรงเรียนท่าม่วงประจำอำเภอวังขนาย" (ขอบคุณภาพจาก คุณประพฤติ  มะลิผล)
กำนันสมาน  เกียรติไพบูลย์ (ซุ้น  หย็องใหญ่)  กำนันตำบลวังขนายร่วมกับผู้ใหญ่ศุก  แซ่ตัน  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาววังขนาย  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง  โดยช่วยกันก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราว  ในที่ดินของ กำนันสมาน  เกียรติไพบูลย์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง
ต่อมา  พ.ศ. 2484 อุบาสิกาเยื้อน  ฉินโภคะ  ได้บริจาคที่ดินริมถนนแสงชูโต  จำนวน  7  ไร่  0  งาน  99  ตารางวา ซึ่งอยู่ติดถนนแสงชูโต(สายเก่า)  จึงย้ายมาก่อสร้างอาคารเรียน แบบถาวร ป.1 ก. 3 ห้องเรียน  โดยได้รับงบประมาณ 3,300 บาท  ประชาชนบริจาคอีก  1,225 บาท รวมเป็นเงิน 4,525 บาท  พ.ศ. 2499  ได้รื้อค่ายทหารญี่ปุ่นมาต่อเติมอีก 2 ห้องเรียน
คณะผู้นำชุมชนและประชาชน  จึงพร้อมใจกันย้ายโรงเรียนมาก่อสร้างในที่ดินแห่งใหม่ริมถนนแสงชูโต  และร่วมมือกันพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้

สภาพโรงเรียนในปัจจุบัน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.